نسخه آزمایشی سیستم جامع آموزشگاهی زمرد

نسخه آزمایشی سیستم جامع آموزشگاهی زمرد برای مشاهده کلیه آموزشگاه ها آماده سازی شده و از طریق سایت شرکت داده نگارپیشرو قابل دسترس می باشد.
جهت مشاهده و استفاده از این برنامه اینجا و یا بر روی شکل زیر کلیک کنید.

قابل ذکر است طراحی جدید سیستم آموزشگاهی زمرد در مراحل نهایی می باشد و به زودی نسخه 2 این سیستم با طراحی بسیار زیبا رونمایی خواهد شد.